1008 1116 1117 1118 1115 1114 1119 1112 1144 1145 1138 1106 1130 1103 1125 1108 1136 1101 1104 1107

7028

Mã sản phẩm7028
Kích thước472 x 382 cm
Vùng an toàn772 x 682 cm
Chiều cao tổng thể102 cm
Độ cao rơi tự do31 cm
Sản phẩm phù hợp với EN 1176-1: 2017-12
Độ tuổi1-8
7028
7028
Tải xuống Thẻ sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật vật liệu DWG
7102 3D