1008 1116 1117 1118 1115 1114 1119 1112 1144 1145 1138 1106 1130 1103 1125 1108 1136 1101 1104 1107

1112

Mã sản phẩm1112
Kích thước528 x 458 cm
Vùng an toàn834 x 764 cm
Chiều cao tổng thể262 cm
Độ cao rơi tự do200 cm
Sản phẩm phù hợp với EN 1176-1: 2017-12
Độ tuổi3 -12
1112 1112
1112
Tải xuống Thẻ sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật vật liệu DWG
7102 3D