1008 1116 1117 1118 1115 1114 1119 1112 1144 1145 1138 1106 1130 1103 1125 1108 1136 1101 1104 1107

1125

Mã sản phẩm1125
Kích thước309 x 465 cm
Vùng an toàn659 x 765 cm
Chiều cao tổng thể357 cm
Độ cao rơi tự do150 cm
Sản phẩm phù hợp với EN 1176-1: 2017-12
Độ tuổi3-12
1125 1125 1125
1125
Tải xuống Thẻ sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật vật liệu DWG
7102 3D