1008 1116 1117 1118 1115 1114 1119 1112 1144 1145 1138 1106 1130 1103 1125 1108 1136 1101 1104 1107

1116

Mã sản phẩm1116
Kích thước9 x 249
Vùng an toàn309 x 549 cm
Chiều cao tổng thể170 cm
Độ cao rơi tự do150 cm
Sản phẩm phù hợp với EN 1176-1: 2017-12
Độ tuổi3-12
1116 1116
1116
Tải xuống Thẻ sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật vật liệu DWG
7102 3D