1008 1116 1117 1118 1115 1114 1119 1112 1144 1145 1138 1106 1130 1103 1125 1108 1136 1101 1104 1107

2030

Mã sản phẩm2030
Kích thước109 x 112 cm
Vùng an toàn409 x 412 cm
Chiều cao tổng thể125 cm
Độ cao rơi tự doĐang cập nhật
Sản phẩm phù hợp với EN 1176-1: 2017-12
Độ tuổi1 - 7
2030 2030 2030
2030
Tải xuống Thẻ sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật vật liệu DWG
7102 3D