4079 4078 4067 4024 2027 4077 3016 3015 8056 8048 8047 8046 8045 1121 1122 1180 1181 1401 1227 1226

1121

Mã sản phẩm1121
Kích thước381 x 438 cm
Vùng an toàn681 x 788 cm
Chiều cao tổng thể327 cm
Độ cao rơi tự do150 cm
Sản phẩm phù hợp với EN 1176-1: 2017-12
Độ tuổi3 -12
1121 1121 1121
1121
Tải xuống Thẻ sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật vật liệu DWG
7102 3D