[:vi]

Các sản phẩm dòng SPORT được thiết kế với mục đích sử dụng tốt nhất không gian trống. Mỗi thiết bị không chỉ có thể dùng làm sân bóng mà còn có thể dùng cho nhiều trò chơi khác. Tính mô đun của các bộ có nghĩa là mọi người sẽ tìm thấy thứ gì đó cho riêng mình. Bóng đá, bóng rổ, bóng sàn và bóng chuyền chỉ là một vài trong số các lĩnh vực có thể được biểu diễn tại Multiarenach. Các màu sắc khác thường sẽ làm cho các yếu tố này đa dạng hóa khu vực và sẽ trở thành yếu tố vĩnh viễn của cảnh quan.

[:en]

SPORT series products are designed with the best use of free space. Each device can not only be used as a football field, but also can be used for many other games. The modularity of the sets means people will find something of their own. Football, basketball, floor ball and volleyball are just a few of the fields that can be performed at Multiarenach. The unusual colors will cause these elements to diversify the area and will become permanent elements of the landscape.

[:]

Showing all 67 results

Sport & Fitness

SPORT series products are designed with the best use of free space. Each device can not only be used as a football field, but also can be used for many other games. The modularity of the sets means people will find something of their own. Football, basketball, floor ball and volleyball are just a few of the fields that can be performed at Multiarenach. The unusual colors will cause these elements to diversify the area and will become permanent elements of the landscape.