8060 7013 7012 2903 2902 2901 2037 2036 7130 7129 7128 7127 7126 7125 7124 7123 7122 7121 7120 7119

7116

Mã sản phẩm7116
Kích thước510 x 363 cm
Vùng an toàn910 x 663 cm
Chiều cao tổng thể262 cm
Độ cao rơi tự do89 cm
Sản phẩm phù hợp với EN 1176-1: 2017-12
Độ tuổi1-8
7116 7116 7116
7116
Tải xuống Thẻ sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật vật liệu DWG
7102 3D