8060 7013 7012 2903 2902 2901 2037 2036 7130 7129 7128 7127 7126 7125 7124 7123 7122 7121 7120 7119

7115

Mã sản phẩm7115
Kích thước445 x 256 cm
Vùng an toàn795 x 556 cm
Chiều cao tổng thể281 cm
Độ cao rơi tự do90 cm
Sản phẩm phù hợp với EN 1176-1: 2017-12
Độ tuổi1-8
7115 7115 7115
7115
Tải xuống Thẻ sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật vật liệu DWG
7102 3D