8060 7013 7012 2903 2902 2901 2037 2036 7130 7129 7128 7127 7126 7125 7124 7123 7122 7121 7120 7119

7114

Mã sản phẩm7114
Kích thước117 x 340 cm
Vùng an toàn417 x 690 cm
Chiều cao tổng thể263 cm
Độ cao rơi tự do90 cm
Sản phẩm phù hợp với EN 1176-1: 2017-12
Độ tuổi1-8
7114 7114 7114
7114
Tải xuống Thẻ sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật vật liệu DWG
7102 3D