8060 7013 7012 2903 2902 2901 2037 2036 7130 7129 7128 7127 7126 7125 7124 7123 7122 7121 7120 7119

7107

Mã sản phẩm7107
Kích thước231 x 398 cm
Vùng an toàn581 x 698 cm
Chiều cao tổng thể232 cm
Độ cao rơi tự do59 cm
Sản phẩm phù hợp với EN 1176-1: 2017-12
Độ tuổi1-8
7107 7107 7107
7107
Tải xuống Thẻ sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật vật liệu DWG
7102 3D