8060 7013 7012 2903 2902 2901 2037 2036 7130 7129 7128 7127 7126 7125 7124 7123 7122 7121 7120 7119

7101

Mã sản phẩm7101
Kích thước146 x 202 cm
Vùng an toàn446 x 552 cm
Chiều cao tổng thể232 cm
Độ cao rơi tự do59 cm
Sản phẩm phù hợp với EN 1176-1: 2017-12
Độ tuổi1-8
7101 7101 7101
7101
Tải xuống Thẻ sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật vật liệu DWG
7102 3D